Zdarzenie losowe– określenie odnoszące się do szkody powstałej w wyniku nieplanowanych i nieumyślnie działań. Zdarzenie losowe kwalifikuje się do roszczenia o odszkodowania, gdy w sposób ujemny wpływa na życie, zdrowie lub mienie ubezpieczonego, lub uprawnionego, albo powodować zwiększenie jego potrzeb majątkowych.

Skontaktuj się z nami

ikona telefon +48 513 189 426
ikona telefon (022) 631 51 79

ikona email info@e-odszkodowania.net

e-odszkodowania
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/20 , 01-015, Warszawa Wola
Ta strona używa cookies. Akceptuje.