OWU – czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia- Zbiór przepisów prawnych zawartych w umowie ubezpieczenia. Ustalają obowiązki i prawa wszystkich stron umowy ubezpieczenia. Bez względu na towarzystwo ubezpieczeniowe, jak i ofertę ubezpieczenia, jego warunki muszą być zgodne z ogólnymi normami prawnymi i kodeksem cywilnym.

Skontaktuj się z nami

ikona telefon +48 513 189 426
ikona telefon (022) 631 51 79

ikona email info@e-odszkodowania.net

e-odszkodowania
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/20 , 01-015, Warszawa Wola
Ta strona używa cookies. Akceptuje.