Odpowiedzialność cywilna– Istnieją dwie formy odpowiedzialności cywilnej: Deliktowa i kontraktowa. Deliktowa dotyczy czynów niedozwolonych i odnosi się do działania lub zdarzenia, w wyniku którego szkodę ponosi osoba trzecia. Kontraktowa dotyczy niewłaściwego wykonania zobowiązania zapisanego w danym kontrakcie pomiędzy jego stronami.

Skontaktuj się z nami

ikona telefon +48 513 189 426
ikona telefon (022) 631 51 79

ikona email info@e-odszkodowania.net

e-odszkodowania
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/20 , 01-015, Warszawa Wola
Ta strona używa cookies. Akceptuje.