Gdy w Polsce poruszany jest temat odszkodowania za doznaną szkodę, omawiane są prawie wyłącznie kwestie dotyczące strat doznanych w sferze fizycznej – jak na przykład doznanie uszczerbku na zdrowiu, bądź utrata dóbr materialnych. Jednak straty moralne, doznane w wyniku tragicznego zdarzenia, są równie poważną sprawą i również stanowią podstawę do otrzymania godnego zadośćuczynienia.

Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ostatnich latach definicja doznanej „szkody osobowej” uległa zmianie w polskim prawie. Często poszkodowany lub członkowie jego rodziny ignorują straty doznane w sferze psychicznej i emocjonalnej, jako podstawę do uzyskania zadośćuczynienia. Zamiast tego skupiają się jedynie na zaprezentowaniu wszystkich szkód materialnych i fizycznych. Działają w ten sposób na swoją niekorzyść, gdyż w ostatnich latach wzrosły wysokości odszkodowań przyznanych przez sądy za doznane straty moralne. Psychiczne i emocjonalne konsekwencje nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków traktowane są dziś bardzo poważnie.

Jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę?

Emocjonalne i psychologiczne konsekwencje nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń — z oczywistych względów — trudniej jest udowodnić niż straty materialne lub fizyczne. Z tego powodu uzyskanie odszkodowania za poniesione urazy na tle emocjonalnym lub psychicznym nie należy do prostych zadań. Zakład ubezpieczeń niejednokrotnie odmawia wypłaty odszkodowania – co nie oznacza zakończenia postępowania odszkodowawczego. Walka z ubezpieczycielem wymaga jednak wiedzy prawnej popartej doświadczeniem i odpowiednią dokumentacją, dlatego ubiegając się o odszkodowanie za straty moralne, warto zaufać profesjonalistom.

Jakie dokumenty stanową podstawę do walki o odszkodowanie za straty moralne?

Istnieją dwa dokumenty, które stanowią podstawę prawną w walce o godne odszkodowanie za emocjonalny ból i krzywdę. Są to:

Oświadczenie krzywdy – Bardzo ważny dokument, który każdy poszkodowany sporządza osobiście – nie tworzy się jednego oświadczenia np. dla całej rodziny poszkodowanej w wyniku wypadku. Jest to personalny opis emocjonalnych i psychicznych konsekwencji wypadku i efektów, jakie miały i mają one na jego życie. Wartość tego dokumentu jest często niedoceniana przez osoby poszkodowane, które mimo dużej straty emocjonalnej, często zachowują dla siebie informacje, które uważają za prywatne. Działają tym samym na swoją niekorzyść. Czasem nie jest łatwo, by taki dokument stworzyć, niemniej jednak stworzenie go, zwiększa szansę na uzyskanie godnego zadośćuczynienia.

Opinie i zaświadczenia od psychologa lub psychiatry – Podobnie jak w przypadku obdukcji lekarskiej sporządzanej w trakcie obrażeń otrzymanych w wyniku wypadku, opinia specjalisty psychologa lub psychiatry jest bardzo silnym dowodem w walce o ubieganie się o wysokie zadośćuczynienie.

Ta strona używa cookies. Akceptuje.