Uzyskaj godne odszkodowanie! Dla naszych Klientów skutecznie wywalczamy:

Co zyskujemy?

  • maksymalne odszkodowanie
  • zadośćuczynienie za krzywdę
  • rentę
  • odszkodowanie za utracone zarobki
  • zwrot kosztów leczenia i przejazdów do lekarza
  • zwrot kosztów pomocy osobie poszkodowanej
  • zwrot kosztów pogrzebu

Dochodzimy odszkodowań na terenie Unii Europejskiej.
Prowadzimy szkolenia z zakresu odszkodowań.
Obsługujemy klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, w tym spółki transportowe i dostawcze, podmioty zarządzające flotą samochodową, salony i warsztaty samochodowe.

Od momentu przekazania nam sprawy, rozpoczynamy walkę o zdobycie jak największego odszkodowania dla naszych Klientów. Świadczymy kompleksowe usługi i pomagamy na każdym etapie, zapewniając wsparcie w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych, jak i kwestii związanych z gromadzeniem obszernej dokumentacji. Opracowujemy profesjonalne wnioski, dzięki którym Twoja sprawa ma większą szansę zostać korzystnie i szybko rozpatrzona przez sąd i ubezpieczyciela, jak również zapewniamy szereg innych działań, koniecznych do wywalczenia jak największego odszkodowania dla naszych Klientów.

Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że im dłużej zwlekasz ze zgłoszeniem swojego wniosku o odszkodowanie, tym trudniej będzie Ci udowodnić powstałą szkodę. Kontaktując się z nami jak najwcześniej, zwiększysz możliwość uzyskania przez Ciebie najwyższego odszkodowania.

Jeżeli zastanawiasz się, jak uzyskać odszkodowanie i co możesz zrobić, by zwiększyć swoje szanse na jego otrzymanie, pamiętaj, że każdy poszkodowany lub osoba przez niego uprawniona może znacznie szybciej zgromadzić dokumentację niż reprezentująca go firma, bądź kancelaria.

Na miejscu zdarzenia, w którym poszkodowana została chociaż jedna osoba, konieczna jest obecność Policji. Funkcjonariusze policji sporządzają na swój wewnętrzny użytek odpowiedni protokół z miejsca zdarzenia, zawierający wszystkie istotne informacje związane ze zaistniałą sytuacją. Wówczas, policję można poprosić o wydanie tak zwanej „notatki urzędowej”, lub można dokonać zdjęcia protokołu policyjnego przy pomocy telefonu. Notatka i protokół zawierają informacje dotyczące sprawcy zdarzenia, sygnatury sprawy, numeru polisy OC i ubezpieczyciela, oraz inne kluczowe dane.

Kolejnym krokiem do tego, jak uzyskać odszkodowanie jest identyfikacja i zapisanie podstawowych danych kontaktowych i numerów telefonów do świadków zdarzenia. Świadkowie nie tylko zapewnią wiarygodne informacje popierające faktyczny przebieg wydarzeń, ale umożliwią również wykluczenie ewentualnych fałszywych świadków lub niewiarygodnych zeznań ze strony sprawcy zdarzenia.

Korzystając z dobrodziejstw dostępnej dziś technologii, warto również dokonać obszernej dokumentacji, wykonując zdjęcia miejsca zdarzenia, biorących w niej udział pojazdów etc.

Tak obszerna dokumentacja nie tylko zwiększa znacząco szansę na uzyskanie odszkodowania oraz na jego wysokość. Dzięki przygotowanym przez nas profesjonalnym i skutecznym wnioskom, popartym rzetelną oceną wysokości dochodzonego odszkodowania, opiniami lekarskimi i właściwie powoływanym, aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego, zapewniamy szybką i skuteczną realizację Twoich uzasadnionych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego jak uzyskać odszkodowanie – skontaktuj się z nami.

Ta strona używa cookies. Akceptuje.