Wypadek w pracy może zdarzyć się w dosłownie każdej profesji, nie jest to zdarzenie następujące tylko w miejscu pracy fizycznej lub w zawodach o podwyższonych stopniu ryzyka. By móc rozpocząć proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za wypadek w pracy, należy najpierw ustalić, czy zdarzenie, w wyniku którego poszkodowana została jedna, bądź większa ilość osób, kwalifikuje się jako wypadek w pracy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Odszkodowanie za wypadek w pracy możliwe jest do uzyskania również jedyne wtedy, gdy jest się zatrudnianym na umowę o pracę i osobom zatrudnianym „na czarno” nie będzie ono przysługiwać.

Co zrobić, by otrzymać odszkodowanie za wypadek?

Jeżeli zdarzenie, do którego doszło, klasyfikuje się jako wypadek, pierwszym krokiem będzie zgłoszenie go do pracodawcy. Jeżeli pozwala na to stan zdrowia poszkodowanego, osobiście powinien zgłosić zdarzenie do pracodawcy, lub osobie reprezentującej firmę.

Protokół powypadkowy

Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku pracodawca ma 14 dni na wypełnienie protokołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny zdarzenia, w których skład często wchodzą wyjaśnienia złożone przez osobę poszkodowaną. Protokół ten najczęściej istnieje w trzech kopiach: dla ZUS-u, dla Pracodawcy i dla poszkodowanego, bądź członka jego rodziny.

Pamiętaj, nie musisz – a nawet nie powinieneś natychmiast podpisywać takiego protokołu. Należy spokojnie się z nim zapoznać, a także wyrazić swoje zastrzeżenia co do jego treści, jeżeli pewne jego fragmenty są dla Ciebie niezrozumiałe lub z którymi się po prostu nie zgadzasz.

Jakie odszkodowania można uzyskać za wypadek w pracy?

Zadośćuczynienie za wypadek w pracy jest wypłacane nie tylko w postaci jednorazowego odszkodowania. Może przybrać różne formy. Poszkodowany może ubiegać się o otrzymanie renty, zasiłku czy świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeżeli Ty lub członek Twojej rodziny doznał szkody w wyniku wypadku, pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy i dopilnujemy za Ciebie wszystkich formalności.

Zapraszamy do kontaktu.

Ta strona używa cookies. Akceptuje.