Uszczerbek na zdrowiu może być wynikiem wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, a nawet może przydarzyć się nam w naszym własnym domu. Każdy z nas jest narażony na podobną sytuację, dlatego warto mieć ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia pomoc finansową w tej trudnej sytuacji. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia nam odszkodowania w przypadku, w którym doznamy naruszenia sprawności organizmu.

Wyróżniamy dwa rodzaje uszczerbku na zdrowiu :

  • Stały uszczerbek na zdrowiu — naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.
  • Długotrwały uszczerbek na zdrowiu — naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Uzyskanie dokumentacji medycznej

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, gdy doznamy uszczerbku na zdrowiu, jest niezwłoczne udanie się do lekarza. Znajdując się w placówce medycznej, osoba poszkodowana lub jej pełnomocnik, powinien złożyć wniosek o uzyskanie dokumentacji medycznej z okresu leczenia. Opinia lekarska jest jednym z najważniejszych dokumentów, na podstawie którego możesz zacząć walkę o uzyskanie godziwego odszkodowania.

W jaki sposób ubezpieczyciel ustala wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie należne osobie poszkodowanej jest przyznawane na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu, która znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – dokumencie, jakie podpisaliśmy u ubezpieczyciela. Przyznane nam odszkodowanie, jest wprost proporcjonalne do stopnia uszczerbku na zdrowiu – a przynajmniej tak być powinno. Ubezpieczyciele, mają swoje sposoby na wyliczanie kwoty należnego nam odszkodowania. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest 1% kwoty ubezpieczenia, za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Człowiek jednak nie jest robotem i często trudno jest obliczyć naszą utratę zdrowia w procentach. W praktyce prowadzi to często do zaniżenia wysokości należnego zadośćuczynienia.

Uszczerbek na zdrowiu: odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela jest zbyt niskie?

Jeżeli poszkodowany lub osoba, która go reprezentuje, stwierdzi, że kwota odszkodowania przyznana przez ubezpieczyciela jest zbyt niska — to ma prawo odwołać się od decyzji. Odwołanie się od decyzji ma miejsce bardzo często, gdyż wiele ubezpieczonych uważa, że proponowane im odszkodowanie jest zbyt niskie – i bardzo często, tak właśnie jest.

Czemu warto się odwołać?

Osoby pracujące dla ubezpieczyciela, które zajmują się wyliczaniem wysokości zadośćuczynienia, są zobowiązane do działania na korzyść swojej firmy — oczywiście zgodnie z panującymi przepisami i prawem. Oznacza to, że często proponują minimalną lub niższą kwotę zadośćuczynienia – a wiele osób, nie znając swoich praw, po prostu zgadza się na pierwszą propozycję, jaką otrzymają. Tymczasem, gdy ma się ku temu podstawę, można uzyskać wyższą kwotę zadośćuczynienia, jeżeli zaufamy profesjonalistom, którzy będą w stanie wywalczyć dla nas wyższe odszkodowanie, właśnie dzięki odwołaniu się od decyzji.
Dotkliwy uszczerbek na zdrowiu — zarówno własny, czy też bliskiej nam osoby — to okoliczność, w której często nie mamy siły samodzielnie walczyć o swoje. Dlatego zachęcamy do kontaktu z nami, a w Waszym imieniu rozpoczniemy walkę o godne i wyższe odszkodowanie.

Ta strona używa cookies. Akceptuje.